Typografie tip: de onderdelen van een letter

0

Maten
Om de afmetingen van letters aan te geven worden verschillende maten gebruikt. De eenheid is echter altijd hetzelfde. In het ‘loden tijdperk’ gingen we uit van zogenaamde didotpunten en augustijnen of cicero’s. In het digitale tijdperk gebruiken we picapunten en pica’s. Punten kort je af met de letters pt, voor pica’s gebruiken we slechts de p.

Hieronder vind je een omrekentabel (? betekent: ongeveer).

1 punt ? 0,353 millimeter

1 pica ? 4,236 millimeter

1 pica = 12 punten

1 pica = 1/6 inch

1 inch ? 2,54 centimeter

Bij het meten van een letter kan er van verschillende meetpunten worden uitgegeaan. Het is echter gerbruikelijk om van de x-hoogte uit te gaan.
Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

Letterbreedte
De breedtemaat van een teken. Deze maat verschilt per teken en lettertype. Deze letterbreedte wordt uitgedrukt in eenheden van het corpsvierkant. Links en rechts van de letterbreedte staat een vaste hoeveelheid wit. De maat van de wit is zodanig ontworpen dat er altijd een evenwichtig gespatieerd woordbeeld ontstaat. Voor sommige lettercombinaties dient deze ruimte echter aangepast te worden. Het aanpassen van deze ruimte noemen we ‘kerning’.

Typografisch vierkant
Dit is een vlak dat even hoog en breed als het corps is. Bij corps 12 is het vierkant dus 12 punten bij 12 punten. Officieel wordt het vierkant echter opgedeeld in eenheden of units. Deze verschillen weer per fabrikant. Linotype gebruikt een andere opdeling dan Bitstream. Veel programma’s delen dit vierkant op in 1000 eenheden.

Kapitaalhoogte
De hoogte van het kapitaal.

Corps
De grootte van een letter gemeten van de bovenkant van de hoogste letter tot de onderkant van de staartletter. Bij de meeste programma’s wordt uitgegaan van de kapitaal en wordt ook het zogenaamde corpswit meegenomen. Wanneer in een programma een grootte genoemd wordt, dan wordt meestal het corps bedoeld.

Let er wel op we hier alleen over de hoogte praten. De breedte kan namelijk wel verschillen.bEen Myriad van 12 punten heeft veel meer ruimte nodig dan een Times van 12 punten.

x-hoogte
De hoogte de onderkast en romein letter x. De x-hoogte bepaalt voor een groot deel de leesbaarheid van een tekst. Twee fonts kunnen allebei hetzelfde corps hebben maar een verschillende x-hoogte. Letters met een grote X-hoogte zijn vaak beter leesbaar en kunnen daarom vaak in een kleiner corps gezet worden. Logisch gevolg hiervan is dat je meer tekst kwijt kunt zonder dat de tekst onleesbaar wordt.

Maandag 12 april zijn er gratis filmpjes met de nieuwe ‘features’ in Adobe Illustrator CS5, InDesign CS5, Photoshop CS5, Flash CS5, Dreamweaver CS5 te zien, hier op Het Ontwerpmenu.

Plaats een reactie