Typografie: De onderdelen van letters

0

Voor iedereen die zich bezighoudt met typografie is het van belang enige basiskennis te bezitten van letters. Dit geldt zowel voor grafisch ontwerpers, opmakers, redacteuren als voor webdesigners. Door letters te kunnen herkennen kun je weloverwogen keuzen maken: welk lettertype gebruik ik, welke interlinie, zetbreedte, spatiëring, etc.

De onderdelen van letters

Een letter bestaat uit verschillende onderdelen. Veel benamingen van deze onderdelen stammen uit het ‘loden tijdperk’ of vinden hun oorsprong in het handschrift. Om letters te herkennen is het handig om deze verschillende onderdelen te herkennen.

Afbeelding 34Schreef: afsluiting van stok, staart of vlag dor middel van een dwarsstreep of verbreding van de uiteinden. Schreven bepalen de meest voor de hand liggende indeling van lettertypen. We praten dan ook over schreef- en schreefloze letters.

Beeld: het onderdeel van de letter dat gedrukt wordt.

Romp: het deel van de onderkast letter dat tussen de staart en de stok ligt.

Stok: het staande deel van een onderkastletter dat boven de x-hoogte uitsteekt

Staart: het deel van een onderkastletter dat onder de x-hoogte ligt

Vlees: het deel binnen en buiten de letter dat niet gedrukt wordt. Hier bedoel ik echter niet de spatiëringswaarde mee.

Vlag: de open kromming in letters, bijvoorbeeld bij de r, f en a

Pons of counter: de wiite binnenvorm van een gesloten letter

Boog: de kromming in letters, bijvoorbeeld bij de b, c, h, o, p

En voor degene die alles over letters denkt te weten: test je kennis.

Plaats een reactie