Roteergereedschap in Illustrator

0

Onderstaande illustratie heb ik gemaakt in Adobe Illustrator met hulp van het Roteergereedschap. Eerder hebben we een tutorial gemaakt “Bloem ontwerpen in Illustrator“. Ook door middel van het roteergereedschap, maar dan in Illustrator CS6. Daarin moest je nog handmatig aangeven hoeveel partjes er in de cirkel pasten en in welke hoek je deze moest zetten. Nu, in de versie CC, kan Illustrator dit zelf berekenen. Super handig!

Teken een cirkel met het Ovaalgereedschap (houd hierbij de Shift-toets ingedrukt om een perfecte cirkel te maken). Teken daarna een partje en plaats deze bovenaan, in het midden van de cirkel met behulp van hulplijnen (zie het voorbeeld hieronder). Je kan natuurlijk ook met een raster werken: Weergaven > Raster tonen.

Selecteer het partje met de zwarte pijl. Selecteer vervolgens het Roteergereedschap.

Houd de Alt-toest ingedrukt en klik in het midden van de cirkel. Je krijgt dan onderstaand venster te zien.

Ik wilde 8 partjes en heb Illustrator voor mij de hoek laten uitrekenen. In het veld Hoek vul je in “360/” en dan het aantal partjes dat je wilt. In mijn geval 360/8, maar wil je er 10 dan vul je 360/10 in. (In mijn geval zouden 10 partjes over elkaar heen komen te staan.)

Klik op Kopiëren. Illustrator zal het partje kopiëren en roteren om de as die jij hebt bepaald door er met de Alt-toest ingedrukt op te klikken. Als je dit in het midden van de cirkel hebt gedaan, komt ie perfect uit.

Met de toetscombinatie Cmd/Ctrl + D herhaal je de stappen. Illustrator zet er netjes het aantal partjes dat je wilde hebben zonder dat je zelf moet gaan rekenen.

Plaats een reactie