Regeleindes binnen lijsten en cellen

0

In Word is het eenvoudig om een regeleinde aan te brengen binnen items in een lijst. In plaats van een gewone enter, toets je Shift + Enter.

In Excel werkt dit echter niet zo. Daar moet je, om een regeleinde te forceren, binnen een cel de toetscombinatie Alt + Enter gebruiken!

Een handigheid die het werken met Office applicaties stukken efficiënter maakt.

Plaats een reactie