Online cursus Photoshop ACP (EN)

 249,00 excl. BTW

Taal: Engels
Inhoud: 8 uur videotutorials, oefeningen
Geldigheid: 1 jaar
Versie: CC

In deze online cursus Photoshop leer je het programma door en door kennen. Desgewenst kun je na afloop het ACP examen afleggen. Behaal je het ACP certificaat, dan ben je Adobe Certified Professional.

STAP Subsidie. Waar staat dit voor?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en is een subsidie van €1000 waarmee de overheid wil helpen om zich verder te ontwikkelen zodat hun positie op de arbeidsmarkt wordt verbeterd of je kansen op een nieuwe baan te vergroten.

Het STAP-budget is voor iedereen die aan volgende eisen voldoet:

 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Het maakt niet uit of je een baan in loondienst hebt, zzp’er of ondernemer bent of op zoek bent naar werk.
 • Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering of studiefinanciering (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
 • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen en er is nog budget beschikbaar.

Je kunt het STAP Budget dus aanvragen om al onze cursussen geheel of gedeeltelijk te bekostigen! Examens zijn uitgesloten. Zie STAP Budget


Beschrijving

 • Introduction
 • Project Requirements
 • Project Specifications
 • The Capture
 • Import Photos
 • Metadata
 • Functions of a Camera
 • Scanning an Image
 • Scanned Images
 • Workspace
 • Configure Image Display
 • Panels
 • Customize Workspace
 • Save Custom Workspace
 • Customize Keyboard
 • Customize Menus
 • Deleting Presets and Favorites
 • Open Files in Photoshop CC
 • Open Files
 • DNG Files
 • Using the Mini Bridge
 • Navigate Documents
 • Navigating within Documents
 • Rotating the Canvas
 • Keyboard Shortcuts for Navigation
 • Creating a New Document
 • Create New Document
 • New Document Window
 • Rulers and Guides
 • Lock and Unlock Guides
 • Guide Properties and Using Grid
 • Color Theory and Management
 • Understanding RGB and CMYK
 • Difference between RGB and CMYK
 • Color Modes for Printing
 • Color Settings
 • Render Intent and Soft Proofing
 • Assign Profile and Convert to Profile
 • Color Management and Printer Setup
 • Section G: Understanding Image Formats
 • Graphic Types
 • Vector Formats
 • Print Raster and Web Raster Formats
 • Video Raster and Specialty Formats
 • Microsoft
 • Resolution and Cropping
 • Understand Resolution and Cropping
 • Canvas Size
 • Crop Image
 • Image Resolution
 • Crop
 • Resample Image
 • Straighten Image
 • Aspect Ratio
 • Fill and Rotate Canvas
 • Evaluate Image
 • What is a Histogram?
 • Histogram Panel
 • Histogram on Camera
 • Basic Tonal Adjustments
 • Auto Adjustment Optons
 • Manual Tonal Adjustments
 • Levels and Curves
 • Auto Color
 • Tonal Adjustments
 • Gradient Map
 • Photo Filter
 • Posterize
 • Match Color
 • Replace Color
 • Selective Color
 • Black and White
 • Adjustment Layers, Grayscale, Hue/Saturation
 • Selections
 • Create Basic Selections
 • Subtract, Transform Selection
 • Move Tool
 • Save, Fill Selection, Copy
 • Selection Tools
 • Magic Wand
 • Quick Selection Tool
 • Advanced Selections
 • Feather Selection Tool
 • Color Range, Lasso Tool Selection
 • Hue and Saturation Adjustments
 • Create a Layer Mask
 • Copy and Paste Selection
 • Truer Edge Technology
 • Refine Edge Tool
 • Adjustment Layers
 • Basic Retouching
 • Clone Stamp Tool
 • Healing Brush Tool
 • Spot Healing Brush Tool
 • Blending Tools
 • Remove Red Eye
 • Content-Aware
 • Content-Aware Features
 • Content-Aware Fill
 • Patch Tool
 • Content Aware Move Tool
 • Understand Layers
 • Flattened File
 • Layered File
 • Link Layers
 • Label Elements of Different Types
 • Merge Layers, Delete, Drag and Drop
 • Flatten Layer
 • Work with Layer Masks
 • Layer Masks
 • Properties Panel, Vector Mask
 • Nondestructive Masks, Levels
 • Work with Type
 • Type Tools
 • Character Panel, Options Bar
 • Kerning, Tracking, Leading, Type Layers
 • Layer Styles to Type
 • Anti-Aliasing
 • Fill and Opacity
 • Multilingual Dictionaries
 • Blending Mode
 • How Blending Modes Work and Options
 • Apply and Remove Layer Effects
 • Section D: Filters
 • Use Filters, Sharpen Tools, Unsharp Mask
 • Use Blur Filters
 • Use Filter Gallery
 • Use Seven Lens Correction
 • Additive Grain
 • Vanishing Point Filter
 • Smart Objects and Smart Filters
 • Free Transform
 • Smart Objects
 • Embedded Smart Object
 • Smart Filters
 • Filter Gallery and Layer Masks
 • Shape Tool and Pen Tool
 • Draw Using Shape Tool and Pen Tool
 • Create a Path
 • Photoshop Path
 • Create Shapes, Rounded Rectangle
 • Custom Shapes, Preset Shapes
 • Paint Tools, Brush Tools
 • Brush Tips
 • Brush Presets
 • Color Blending Tools
 • Blending Mode for Layers, Pencil Tool
 • Mixer Brush
 • History Panel and History Brush
 • Puppet Warp
 • Batch Processing
 • Auto-Align Layers
 • Auto-Blend Layers
 • 32-Bit Merge to HDR
 • Publish Digital Images and to the web
 • Publish for Use in Videos
 • Web Photo Gallery
 • Automatic Asset Generation
 • Real Time Image Generation

Gerelateerde producten