Online cursus InDesign ACP (UK)

 249,00 excl. BTW

Taal: Engels
Inhoud: 8 uur videotutorials, oefeningen
Geldigheid: 1 jaar
Versie: CC

Na deze online cursus ben je een allround InDesign gebruiker. Na deze cursus heb je alle kennis in huis die nodig is om het ACP examen af te leggen om Adobe Certified Professional te worden.  De cursus is wel uitsluitend in het Engels beschikbaar.

STAP Subsidie. Waar staat dit voor?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en is een subsidie van €1000 waarmee de overheid wil helpen om zich verder te ontwikkelen zodat hun positie op de arbeidsmarkt wordt verbeterd of je kansen op een nieuwe baan te vergroten.

Het STAP-budget is voor iedereen die aan volgende eisen voldoet:

 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Het maakt niet uit of je een baan in loondienst hebt, zzp’er of ondernemer bent of op zoek bent naar werk.
 • Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering of studiefinanciering (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
 • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen en er is nog budget beschikbaar.

Je kunt het STAP Budget dus aanvragen om al onze cursussen geheel of gedeeltelijk te bekostigen! Examens zijn uitgesloten. Zie STAP Budget


Beschrijving

 • Workspace
 • InDesign Workspace
 • Various Panels
 • Tools Bar
 • Zoom Tool
 • New Blank Document
 • Preferences
 • Tools
 • Fill and Stroke
 • New Color Selections
 • Gradient Tool
 • Object Arrangements
 • Customize Workspace
 • Shapes
 • Tint and Transparency
 • Object Arrangement
 • Pen Tool
 • Type on a Path
 • Graphic and Text in Frames
 • Add a Graphic
 • Resize Content
 • Add a Text Frame
 • Text Wrap Options
 • Text between Multiple Frames
 • Work with Multiple Frames
 • Print Optimization
 • Fit Content to Frame
 • Place Multiple Images
 • Gap Tool and Live Captions
 • Document Layers
 • How to Work with Layers
 • Add a New Layer
 • Add Bleed and Slug
 • Merge, Rearrange, Delete
 • Plan and Manage Projects
 • Project Plan and Management
 • Project Phases
 • Communication
 • Copyright
 • Fair Use
 • Intellectual Property
 • Professional Design Guidelines
 • Design Principles
 • Alignment, Proximity, and Unity
 • Contrast, Repetition
 • Color
 • Simplicity and White Space
 • Design Elements
 • Readability, Eyeflow
 • Gestalt Principles, Infographics
 • Typography
 • Font Families
 • Understanding Type
 • Font Combinations
 • Justification Options
 • Typography Tips
 • Leading, Kerning, Tracking
 • Pages Panel
 • Master Pages
 • Page Setup Options
 • Set Master Page Elements
 • Add Page Number
 • Column Guides
 • Add Ruler Guide
 • Create Multiple Master Pages
 • Content Collector Tool
 • Free Transform Tool
 • Change Attributes, Import Story
 • Styles and Lists
 • Place a Graphic
 • Format Text
 • Paragraph and Character Styles
 • Paragraph Styles
 • Create New Character Style
 • Create Bulleted and Numbered Lists
 • Tables
 • Add and Modify Tables
 • Import Excel Data
 • Import a Word Document
 • Modify Table
 • Table Layout Options
 • Multiple Text Frames
 • Apply Master Page
 • Place a Story with Multiple Frames
 • Story Editor, Find/Change
 • Use Find/Change
 • Character Styles
 • Add Story Jumps
 • Text Frames, Tabs, and Indexes
 • Apply Text Wrap
 • Inset Spacing
 • Set a Tab
 • Insert Index
 • Create Table of Contents
 • Object Effects and Styles
 • Object Effects
 • Add Strokes
 • Add Drop Shadows
 • Add Special Characters
 • Print and Export Preparation
 • Preflight
 • Live Preflight
 • InDesign Package
 • Review Package
 • Specify Print Process
 • Export to PDF
 • Create a Library
 • Interactive SWF Files
 • Design for SWF
 • Animate Page Objects
 • Preview Animation
 • Control Animation Timing
 • Create Interactive Slideshow
 • Create Navigation Buttons
 • Create Go To Page Button
 • Export as SWF
 • Interactive PDF Files
 • Add a Hyperlink to an Interactive PDF
 • Add Video to a PDF
 • Add Video Controls
 • Export Interactive PDF
 • ePub Creation
 • Introduction to ePubs
 • ePub Set Up Options
 • ePub Naming Conventions
 • Apply ePub Styles
 • Add Graphics and Images to ePub
 • Add Video to ePub
 • Table of Contents in an ePub
 • Add a Cover and Export
 • Image Export Options
 • Advanced Export Settings
 • ePub Export Rules
 • Multiple Screen Design
 • Multiscreen Projects
 • Alternate Layouts
 • Liquid Layout
 • Folio Builder
 • Export to HTML

Gerelateerde producten