MOS Examen Excel Core (77-727, MO-200 of MO-210)

 149,00 excl. BTW

Taal: Nederlands of Engels
Versie: Excel 2016, 2019 en 365
Locatie: Piekstraat 23a, Rotterdam of Kleine Singel 33, Utrecht
Duur: 50 minuten

Na je bestelling nemen we z.s.m. contact met je op om een datum af te spreken. Het MOS examen leg je af in onze Rotterdamse of Utrechtse vestiging in aanwezigheid van een examinator.

Voorbereiding
Bestel een proefexamen wanneer je van huis uit vooraf wilt oefenen. Kun je nog wel wat opfrissing gebruiken voordat je aan het examen begint? Overweeg dan eens onze online Excel cursussen tot en met het niveau Gevorderd. Deze geven je het kennisniveau dat je nodig hebt om te kunnen slagen voor het examen. Wanneer je reeds een MOS voucher hebt, betaal je alleen voor de examen-seat. In dat geval kun je het beste even telefonisch contact opnemen.

STAP Subsidie. Waar staat dit voor?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en is een subsidie van €1000 waarmee de overheid wil helpen om zich verder te ontwikkelen zodat hun positie op de arbeidsmarkt wordt verbeterd of je kansen op een nieuwe baan te vergroten.

Het STAP-budget is voor iedereen die aan volgende eisen voldoet:

 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Het maakt niet uit of je een baan in loondienst hebt, zzp’er of ondernemer bent of op zoek bent naar werk.
 • Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering of studiefinanciering (met uitzondering van Levenlanglerenkrediet).
 • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen en er is nog budget beschikbaar.

Je kunt het STAP Budget dus aanvragen om al onze cursussen geheel of gedeeltelijk te bekostigen! Examens zijn uitgesloten. Zie STAP Budget


Categorie:
 • Werkbladen en werkmappen maken en beheren
 • Gegevens importeren uit een tekstbestand met scheidingstekens
 • Een werkblad toevoegen aan een bestaande werkmap
 • Een werkblad kopiëren en verplaatsen
 • Navigeren op werkbladen en in werkmappen
 • Gegevens zoeken in een werkmap
 • Navigeren naar een benoemde cel
 • Bereik of werkmapelement: hyperlinks invoegen en verwijderen
 • Werkbladen en werkmappen opmaken
 • Tabkleur van werkbladen wijzigen
 • Naam van een werkblad wijzigen
 • Volgorde van werkbladen wijzigen
 • Pagina-instelling wijzigen
 • Kolommen of rijen invoegen en verwijderen
 • Werkmapthema's wijzigen
 • Rijhoogte en kolombreedte aanpassen
 • Kop- en voettekst invoegen
 • Opties en weergaven voor werkbladen en werkmappen aanpassen
 • Werkbladen weergeven of verbergen
 • Kolommen en rijen weergeven of verbergen
 • De werkbalk Snelle toegang (Quick Access) aanpassen
 • Werkmapweergaven wijzigen
 • Vensterweergaven wijzigen
 • Documenteigenschappen aanpassen
 • Vergroting wijzigen met zoomhulpmiddelen
 • Formules weergeven
 • Werkbladen en werkmappen configureren voor distributie
 • Een afdrukgebied instellen
 • Werkmappen opslaan in alternatieve bestandsindelingen
 • Een werkmap volledig of gedeeltelijk afdrukken
 • Afdrukschaal instellen
 • Herhalende rij- en kolomtitels weergeven op werkbladen van meerdere pagina's
 • Een werkmap controleren op verborgen eigenschappen of persoonlijke gegevens
 • Een werkmap controleren op toegankelijkheidsproblemen
 • Een werkmap controleren op compatibiliteitsproblemen
 • Gegevenscellen en -bereiken beheren
 • Gegevens invoegen in cellen en bereiken
 • Gegevens vervangen
 • Gegevens knippen, kopiëren of plakken
 • Gegevens plakken met speciale plakopties
 • Cellen automatisch invullen met Automatisch doorvoeren (AutoFill)
 • Cellen invoegen en verwijderen
 • Cellen en bereiken opmaken
 • Cellen samenvoegen
 • Celuitlijning en -inspringing wijzigen
 • Cellen opmaken met Opmaak kopiëren/plakken (Format Painter)
 • Tekstomloop in cellen
 • Nummernotaties toepassen
 • Celopmaak toepassen
 • Celstijlen toepassen
 • Gegevens samenvatten en organiseren
 • Sparklines invoegen
 • Overzichtsgegevens
 • Subtotalen invoegen
 • Voorwaardelijke opmaak toepassen
 • Tabellen maken
 • Tabellen maken en beheren
 • Een Excel-tabel maken op basis van een celbereik
 • Een tabel converteren naar een celbereik
 • Tabelrijen en -kolommen toevoegen of verwijderen
 • Tabelstijlen en -opties beheren
 • Stijlen toepassen op tabellen
 • Tabelstijlopties configureren
 • Totaal aantal rijen invoegen
 • Een tabel filteren en sorteren
 • Records filteren
 • Gegevens sorteren op meerdere kolommen
 • Sorteervolgorde wijzigen
 • Dubbele records verwijderen
 • Bewerkingen met formules en functies uitvoeren
 • Gegevens samenvatten met functies
 • Verwijzingen invoegen
 • Berekeningen uitvoeren met de functie SOM (SUM)
 • Berekeningen uitvoeren met de functies MIN en MAX
 • Berekeningen uitvoeren met de functie AANTAL (COUNT)
 • Berekeningen uitvoeren met de functie GEMIDDELDE (AVERAGE)
 • Voorwaardelijke bewerkingen uitvoeren met functies
 • Logische bewerkingen uitvoeren met de functie ALS (IF)
 • Logische bewerkingen uitvoeren met de functie SOMMEN.ALS (SUMIF)
 • Logische bewerkingen uitvoeren met de functie GEMIDDELDE.ALS (AVERAGEIF)
 • Statistische bewerkingen uitvoeren met de functie AANTAL.ALS (COUNTIF)
 • Tekst opmaken en wijzigen met functies
 • Tekst opmaken met de functies RECHTS, LINKS en DEEL (RIGHT, LEFT en MID)
 • Tekst opmaken met de functies HOOFDLETTERS, KLEINE.LETTERS, BEGINLETTERS (UPPER, LOWER en PROPER)
 • Tekst opmaken met de functie TEKST.SAMENVOEGEN (CONCATENATE)
 • Grafieken en objecten maken
 • Grafieken maken
 • Een nieuwe grafiek maken
 • Extra gegevensreeksen toevoegen
 • Schakelen tussen rijen en kolommen in brongegevens
 • Gegevens analyseren met Snelle Analyse (Quick Analysis)
 • Grafische elementen opmaken
 • Grootte van grafieken wijzigen
 • Grafiekelementen toevoegen en wijzigen
 • Grafiekindelingen en -stijlen toepassen
 • Grafieken verplaatsen naar een grafiekblad
 • Objecten invoegen en opmaken
 • Tekstvakken en vormen invoegen
 • Afbeeldingen invoegen
 • Objecteigenschappen wijzigen
 • Alternatieve tekst toevoegen aan objecten voor toegankelijkheid