MOS Examen Access (77-730)

 149,00 excl. BTW

Duur: 50 minuten
Taal: Engels
Locatie: Opatel Rotterdam

Na je bestelling nemen wij binnen een werkdag contact met je op om een datum te bespreken. Het MOS examen leg je af in onze vestiging aan de Piekstraat in Rotterdam, in aanwezigheid van een examinator. Ben je geslaagd, dan ontvang je van Microsoft het MOS certificaat. Wanneer je reeds een MOS voucher hebt, betaal je alleen voor de examen-seat. In dat geval kun je het beste even telefonisch contact opnemen.

Categorie:
  • Een database maken en beheren
  • Databases maken en wijzigen
  • Een lege bureaubladdatabase maken
  • Een database maken op basis van een sjabloon
  • Een database maken door objecten of gegevens te importeren uit andere bronnen
  • Databaseobjecten verwijderen
  • Relaties en sleutels beheren
  • Relaties maken en wijzigen
  • De primaire sleutel instellen
  • Referentiële integriteit afdwingen
  • Refererende sleutels instellen
  • Relaties weergeven
  • Navigeren door een database
  • Navigeren naar specifieke records
  • Een navigatieformulier maken en wijzigen
  • Een formulier instellen als de opstartoptie
  • Objecten weergeven in het navigatiedeelvenster
  • Weergaven van objecten wijzigen
  • Databases beveiligen en onderhouden
  • Een database comprimeren
  • Een database repareren
  • Back-up maken van een database
  • Een database splitsen
  • Een database versleutelen met een wachtwoord
  • Gegevens herstellen vanuit back-up
  • Gegevens afdrukken en exporteren
  • Rapporten afdrukken
  • Records afdrukken
  • Een database opslaan als een sjabloon
  • Objecten exporteren naar alternatieve indelingen
  • Tabellen samenstellen
  • Een tabel maken
  • Gegevens importeren in tabellen
  • Gekoppelde tabellen maken uit externe bronnen
  • Tabellen importeren uit andere databases
  • Een tabel maken op basis van een sjabloon met toepassingsonderdelen
  • Tabellen beheren
  • Velden in tabellen verbergen
  • Totaal aantal rijen toevoegen
  • Tabelbeschrijvingen toevoegen
  • Naam van tabellen wijzigen
  • Records in tabellen beheren
  • Records bijwerken, toevoegen en verwijderen
  • Records uit externe gegevens bijvoegen
  • Gegevens zoeken en vervangen
  • Records sorteren
  • Records filteren
  • Velden maken en wijzigen
  • Velden toevoegen aan tabellen
  • Validatieregels toevoegen aan velden
  • Veldbijschriften wijzigen
  • Veldafmetingen wijzigen
  • Gegevenstypen van velden wijzigen
  • Velden configureren op automatische toename
  • Standaardwaarden instellen
  • Invoermaskers gebruiken
  • Velden verwijderen
  • Query's maken
  • Een query uitvoeren
  • Een kruistabelquery maken
  • Een parameterquery maken
  • Een actiequery maken
  • Een query voor meerdere tabellen maken
  • Een query opslaan en wijzigen
  • De naam van een query wijzigen
  • Velden toevoegen, verwijderen en verbergen
  • Gegevens binnen query's sorteren
  • Velden in query's opmaken
  • Berekende velden en groepering maken in query's
  • Berekende velden toevoegen
  • Filtercriteria instellen
  • Gegevens groeperen en samenvatten
  • Gegevens groeperen met vergelijkingsoperatoren
  • Gegevens groeperen met rekenkundige en logische operatoren
  • Formulieren maken
  • Een formulier maken op basis van een sjabloon met toepassingsonderdelen
  • Een formulier opslaan
  • Besturingselementen voor formulieren configureren, verplaatsen en toevoegen
  • Gegevensbronnen wijzigen
  • Besturingselementen voor formulieren verwijderen
  • Eigenschappen instellen voor besturingselementen voor formulieren
  • Etiketten beheren
  • Subformulieren toevoegen
  • Een formulier opmaken
  • Tabvolgorde wijzigen
  • Afdrukinstellingen configureren
  • Records sorteren op formulierveld
  • Een thema toepassen
  • Plaatsing van formulier bepalen
  • Achtergronden invoegen
  • Kop- en voetteksten invoegen
  • Afbeeldingen invoegen
  • Rapporten maken
  • Een rapport maken op basis van de query of tabel
  • Een rapport maken in de ontwerpweergave
  • Een rapport maken met een wizard
  • Besturingselementen voor rapporten configureren
  • Velden groeperen en sorteren
  • Gegevensbronnen wijzigen
  • Besturingselementen voor rapporten toevoegen
  • Etiketten toevoegen en wijzigen
  • Een rapport indelen in meerdere kolommen
  • Berekende velden toevoegen
  • Plaatsing van rapport bepalen
  • Rapportelementen opmaken
  • Afdrukstand van rapport wijzigen
  • Kop- en voettekstgegevens invoegen
  • Afbeeldingen invoegen
  • Een thema toepassen