NRTO lidmaatschap en gedragscode

Wij zijn lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Wij voldoen aan de eisen van de NRTO en hanteren de gedragscode, wat betekent dat wij garant staan voor kwaliteit en professionaliteit. Je kunt er dus op vertrouwen dat je bij Opatel aan het juiste adres bent voor een gedegen cursus of opleiding.

Hoge kwaliteitseisen

Als NRTO-lid voldoen wij aan hoge kwaliteitseisen, wat wil zeggen dat wij:

  • transparant zijn over onze producten en diensten
  • adequate dienstverlening bieden
  • een professionele omgang met klanten kennen
  • deskundig personeel hebben
  • klanttevredenheid meten

De NRTO Gedragscode

Het zorgvuldigheids-, rechtszekerheids-, redelijkheids-, betrouwbaarheids- en kenbaarheidsbeginsel staan in de gedragscode centraal. Alleen onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van deze gedragscode van de NRTO en deze onderschrijven kunnen lid worden van de NRTO. Bekijk voor meer informatie de NRTO gedragscode:

NRTO Gedragscode Consumenten
NRTO Gedragscode Beroep en Bedrijf

De NRTO Algemene Voorwaarden

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Ze heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. Het is de missie van de NRTO om een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd aanbod van onderwijs, opleidingen, trainingen, examens en Ervaringscertificaten (EVC) te realiseren. Bekijk voor meer informatie de algemene voorwaarden van de NRTO:

NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten
NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf