Kwaliteit & Certificering

Al sinds 1980 verzorgt Opatel hoogwaardige cursussen en opleidingen die jouw positie op de arbeidsmarkt versterken. We doen dat met betrokkenheid, volgens de nieuwste inzichten en met het beste lesmateriaal. Om de kwaliteit van onze cursussen te waarborgen, evalueren we na afloop van elke cursus hoe de deelnemers de cursus, de docent en onze faciliteiten hebben ervaren. Elke dag zijn we hard aan het werk om onze cursussen continu te verbeteren!

Altijd een certificaat met NRTO-keurmerk

Wij zijn trots lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Na afloop van iedere cursus ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat, waarmee je kunt aantonen dat je een kwalitatieve en professionele cursus of opleiding hebt gevolgd. Bewijzen van deelname, certificaten en diploma’s zijn voorzien van het NRTO Keurmerk. Je kunt er dus op vertrouwen dat je bij Opatel aan het juiste adres bent voor een gedegen cursus of opleiding.

Hoge kwaliteitseisen

Als NRTO-lid voldoen wij aan hoge kwaliteitseisen, wat wil zeggen dat wij:

  • transparant zijn over onze producten en diensten
  • adequate dienstverlening bieden
  • een professionele omgang met klanten kennen
  • deskundig personeel hebben
  • klanttevredenheid meten

De NRTO Gedragscode

Het zorgvuldigheids-, rechtszekerheids-, redelijkheids-, betrouwbaarheids- en kenbaarheidsbeginsel staan in de gedragscode centraal. Alleen onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van deze gedragscode van de NRTO en deze onderschrijven kunnen lid worden van de NRTO. Via onderstaande link vind je de NRTO gedragscode:

NRTO Gedragscode

De NRTO Algemene Voorwaarden

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Ze heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. Het is de missie van de NRTO om een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd aanbod van onderwijs, opleidingen, trainingen, examens en Ervaringscertificaten (EVC) te realiseren. Bekijk voor meer informatie de algemene voorwaarden van de NRTO:

NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten
NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf