InDesign tip: Corrupte bestanden openen

0

Corrupte InDesign-bestanden
Vandaag kreeg ik een wanhopige cursist aan de lijn. Van het een op het andere moment kan InDesign een bestand niet meer openen. Geen reden, foutmelding, niks, nada, nothing.

Weliswaar na enig uitproberen, kwam ik tot de volgende ‘workaround’.

1.Kies ‘Open’

2.Kies in het dialoogvenster ‘Open Copy’ (mac) ‘Kopiëren’ (win).

De kans is nu groot dat het document toch nog geopend kan worden.
Het is dan wel een goed idee om het bestand onder een andere naam op te slaan.
•

Plaats een reactie