InDesign en Illustrator tip: Vrije transformatie

0

Het is natuurlijk altijd verstandig om in InDesign en Illustrator met lagen te werken. Soms wil je echter verschillende objecten in zijn geheel verschalen, roteren of wijzigen. Dit is op verschillende manieren mogelijk.

A. Selecteer alle objecten, klik op het gewenste gereedschap (schalen, roteren, etc.) en gebruik dat zoals je gewend bent. Deze methode vergt  veel kliks en handelingen.

B. Je kunt ook de objecten selecteren en daarna groeperen

(Objectmenu> Grouperen of Cmd/Ctrl G), waarna je met het gewenste gereedschap wijzigingen kunt maken. Het nadeel van deze methode is dat de objecten allemaal op één laag komen te staan.

C. De beste methode is om het Vrije Transformatie-gereedschap te gebruiken,  zowel in InDesign als in Illustrator. Ga als volgt te werk:

1. Selecteer alle objecten.

Afbeelding 452. Klik op het Vrije transformatie-gereedschap.

Afbeelding 463.Verschalen. Klik op een ankerpunt en sleep om alles te verschalen. Houdt de shifttoets ingedrukt om proportioneel te verschalen.

Afbeelding 45

4. Roteren. Buiten het kader verandert  de cursor in een rotatiepijltje. Klik en sleep om te roteren.
Afbeelding 485. Schuintreken. Klik op de kaderrand, houdt Cmd/Ctrl + Alt + Shift ingedrukt en sleep.

Afbeelding 49

Dit werkt zowel in InDesign en Illustrator

Plaats een reactie