Opatel tip: Pen gereedschap spiekbrief

0

Het Pengereedschap werkt hetzelfde in zowel Photoshop, Illustrator als InDesign. Hier volgen een paar tips over dit gereedschap.

Selecteer het ‘Pengereedschap’ Klik om ankerpunten te creëren. Tussen elke klik komt een rechte verbindingslijn.

Klik en versleep om ankerpunten met ‘bezier handles’ te creëren voor kromme lijnen.

Wanneer je met het pengereedschap direct boven een ankerpunt staat,  verandert de pen in het ‘Ankerpunt Verwijderen-gereedschap’.

Ga je met het ‘Pengereedschap’ boven een lijnsegment staan dan verandert de cursor in het ‘Ankerpunt Toevoegen’-gereedschap.

Om een ankerpunt te selecteren en te verplaatsen druk je de Command/Controltoets in. De pen verandert nu automatisch in het Direct Selecteren-gereedschap.

Selecteer en versleep een ‘ bezier handle’. Druk de Command/Controltoets in om naar het Direct Selecterengereedschap te veranderen. Klik op de ‘bezier handle’ en versleep of roteer.

Om ‘handles’ te maken van een ankerpunt die geen ‘handles’ heeft, druk  je de Alt-toets in; het pengereedschap verandert in een ‘Ankerpunt Omzettengereedschap’. Klik op het punt en sleep.

Om ‘bezier handles’ te verwijderen, druk je de Alttoets in; het ‘Pengereedschap’ verandert dan in een ‘Ankerpunt Omzettengereedschap’. Klik op het punt en de ‘Bezier handles’ verdwijnen. De kromme lijn wordt nu een rechte lijn.

Plaats een reactie