Hulplijnen (Guides) in InDesign

2

In dit bericht een aantal tips over het werken met hulplijnen (guides) in InDesign. Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat je weet dat je een hulplijn uit de linialen kunt slepen. Maar in InDesign kun je op verschillende manieren deze hulplijnen plaatsen.

Dubbelklik in de liniaal

InDesign plaatst automatisch een hulplijn als je dubbelklikt op de liniaal. Maar let op: dubbelklik in de horizontale liniaal en er wordt een verticale hulplijn geplaatst. Dubbelklik in de verticale liniaal en er wordt een horizontale hulplijn geplaatst

Naast of op de pagina

Sleep je een hulplijn, dan maakt het uit waar je je muisknop loslaat. Laat je deze los op de pagina dan plaatst InDesign een hulplijn die van paginarand tot paginarand loopt. Laat je de muis naast de pagina los, dan loopt de hulplijn over de volledige breedte van je plakbord. Dat laatste is natuurlijk handig wanneer je met dubbelzijdige pagina’s werkt. Dan heb je dus aan één hulplijn voldoende.
Houd je de Cmd/Ctrl-toets ingedrukt dan zal dit altijd een hulplijn voor de hele pagina opleveren.

Hulplijnen slepen

Sleep je toch een hulplijn uit de liniaal, houd dan eens je shift-toets ingedrukt. InDesign zal dan de hulplijn altijd op een mooi afgeronde waarde plaatsen. Dit gaat in stapjes van 2 mm.

Hulplijnen corrigeren en dupliceren

Wil je later een hulplijn toch op een een bepaalde waarde plaatsen, selecteer deze hulplijn dan en voer een bepaalde waarde in bij de X- of Y-coördinaat.Heb je geen zin om te typen, plaats dan je cursor in het veld naast X of Y en breng met je cursortoetsen de waarde omhoog of omlaag.
Doe je dit met een ingedrukte shift-toets dan springt de hulplijn in stappen van 10 mm.
Houd de alt-toets ingedrukt om de hulplijn te dupliceren met de ingestelde ‘cursortoetsstap’. Deze kun je veranderen via Voorkeuren > Eenheden en afstand (Preferences > Units and increments)
Houd de alt- en de shift-toets ingedrukt om de hulplijn te dupliceren in stappen van 10 maal de cursortoets-instelling.
Je kunt een hulplijn ook gewoon dupliceren door deze te verslepen met een ingedrukte alt-toets.

Hulplijnen selecteren

Net zoals gewone objecten kun je hulplijnen gewoon selecteren. Zo kun je ook Ctrl/Cmd + A gebruiken. Alle hulplijnen zijn dan geselecteerd. Let er wel op dat dit alleen werkt wanneer je nog geen objecten hebt geplaatst. Als je deze wel hebt geplaatst, gaan die objecten namelijk voor. Dit is de reden dat ik hulplijnen op een eigen laag plaats.

Hulplijnen verwijderen

Stel, je hebt een ontwerp voor je en je wilt in één keer van al je hulplijnen af. In de voorgaande tip heb ik al aangegeven dat ‘Selecteer Alles’ niet altijd bruikbaar is.

Maar het kan ook anders. Kies uit het Layout-menu > Hulplijnen maken (Create Guides). Vink de optie ‘Bestaande hulplijnen verwijderen’ aan en zet alle velden op de waarde 0. Alle hulplijnen worden nu verwijderd zonder dat er hulplijnen voor terug komen.


Hulplijnen automatisch aanmaken

Via hetzelfde dialoogvenster ‘Hulplijnen maken’ kun je snel een complete pagina-indeling aan laten maken.

Maar ook hier kun je een alternatief voor gebruiken. Maak eerst een object, bijvoorbeeld een rechthoek. Kies dan uit het Venstermenu > Autamatisering > Scripts. Klik op het driehoekje voor Samples en klik daarna op het driehoekje voor Javascripts. Je ziet vervolgens een lijst van allerlei handige scripts. Selecteer een object. Klik op ‘Create guides’ InDesign plaatst nu vervolgens hulplijnen strak om het geselecteerde object.

In het dialoogvenster kun je aangeven welke hulplijnen je wilt laten plaatsen. Bovendien kun je een bepaalde afstand instellen (Offset). De hulplijnen nemen dan deze afstand tot het object in.
Houd je Lagenpalet goed in de gaten. Heb je dit script namelijk gebruikt, dan is er automatisch een extra laag aangemaakt genaamd ‘Guides’. Dat is handig want dan kun je deze laag makkelijk vergrendelen, verplaatsen of verwijderen.

Stap en herhaal

Stap en herhaal is een handige functie om snel objecten te dupliceren over een vaste afstand. Maar dezelfde functie werkt ook voor hulplijnen. Selecteer daarvoor de hulplijn en kies Wijzig > Stap en herhaal (Step and Repeat). Voer het aantal benodigde hulplijnen in en een bepaalde afstand en klik op OK.

Hulplijnen verdelen

Met het palet Uitlijnen kun je normaal objecten uitlijnen. Maar ook dit palet is voor hulplijnen bruikbaar. Plaats eerst bijvoorbeeld 10 hulplijnen. Zet de bovenste hulplijn op bijvoorbeeld 0 mm en de onderste hulplijn op 100 mm. Selecteer alle hulplijnen en kies in het palet voor ‘Verdeel verticaal’ (Distribute Vertical Centres). Alle hulplijnen worden netjes op 10, 20, 30, etc. geplaatst.

Hulplijnen kopiëren

Hulplijnen zijn net als objecten gewoon te kopiëren en te plakken. Ook tussen verschillende documenten. De hulplijnen worden trouwens op exact dezelfde positie geplakt.

Hulplijnen in de Bibliotheek

Heb je eenmaal met hulplijnen een stramien gemaakt en wil je dit vaker gebruiken, dan kun je ook hulplijnen in een Bibliotheek plaatsen. Kies Bestand > Nieuw > Bibliotheek. Geef deze een zinvolle naam, kies een bepaalde locatie op je harde schijf of server en klik op OK. Er verschijnt nu een palet. Selecteer de hulplijnen. Klik op het pagina-symbooltje. De hulplijnen worden nu in het palet geplaatst. Omdat het palet document onafhankelijk is, kun je dezelfde hulplijn ook weer makkelijk in een ander document plaatsen. Kies dan uit het menu van palet >’Items plaatsen’. Je mag ze namelijk niet uit het palet slepen om ze te plaatsen.

Toetscombinaties

Ctrl/Cmd + ; (punt komma) verbergt of toont alle hulplijnen

Alt + Ctrl/Cmd + ; zet alle hulplijnen op of van slot

Shift + Ctrl/Cmd + ; maakt alle hulplijnen wel/niet magnetisch

Ctrl/Cmd + L
zet alleen de geselecteerde hulplijn op slot

2 reacties

  1. F vd Geest op

    Een kleine aanvulling bij punt 5:
    Je kunt altijd alle hulplijnen selecteren op de pagina met de sneltoets
    ctrl/alt-G (Pc)
    Command-option-G (Mac)

Plaats een reactie