Disclaimer

Opatel geeft geen garanties omtrent – en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website(s). De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Opatel (en eventuele partners) worden gewijzigd. Alle op de website(s) van Opatel vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 21% BTW.