Browsing: Excel

Elke cel heeft rechtsonder een zwart blokje (de vulgreep) Werking: Sleep de vulgreep naar beneden Met de Ctrl toets erbij ingedrukt gebeurt er dit: Dubbelklikken: Door  te dubbelklikken op de vulgreep wordt deze net zo ver naar beneden gekopieerd als de kolom er direct voor gevuld is.

Als u een reeks (formules) wilt maken hoeft u de vulgreep niet maar beneden te slepen. U kunt ook op de vulgreep dubbelklikken. Excel voert de reeks door tot aan het einde van de vorige kolom. Dit is erg handig als u een reeks duizenden regels moet doorvoeren.

Hier volgt een lijst van sneltoets combinaties voor Excel. Verwijder cel of selectie ……………………………….Ctrl + – Cel of selectie invoegen ……………………………….Ctrl + Shift + + Voeg huidige datum in cel ………………………………..Ctrl + ; Voeg huidige tijd in cel. ……………………………….Ctrl + Shift + ; Voeg een hyperlink of web link in cel………………Ctrl + K Ga naar volgend document……………………………Ctrl + Tab Open het functie venster………………………………Shift + F3 Selecteer hele kolom……………………………………Ctrl + Spatiebalk Selecteer hele rij …………………………………………Shift + Spatiebalk Formatteer cel met komma’s (12 wordt 12,00)…….Ctrl + Shift + 1 Formatteer cel als valuta ……………………………..Ctrl + Shift + 4 Formatteer cel als percentage……………………….Ctrl +…

In Word is het eenvoudig om een regeleinde aan te brengen binnen items in een lijst. In plaats van een gewone enter, toets je Shift + Enter. In Excel werkt dit echter niet zo. Daar moet je, om een regeleinde te forceren, binnen een cel de toetscombinatie Alt + Enter gebruiken! Een handigheid die het werken met Office applicaties stukken efficiënter maakt.