Opatel’s Blog

Onder het menu Object in InDesign is een functie  Opnieuw transformeren Transform Again en daar onder Opnieuw transformeren Transform Again, Opnieuw afzonderlijk transformeren Transform Again Individually, Reeks opnieuw transformeren Transform Sequence Again en Reeks opnieuw afzonderlijk transformeren Transform Sequence Again Individually In dit blog bericht ga ik de verschillen uitleggen. Met Transformeren voert InDesign altijd de laatste actie uit. Met toets combinaties Alt en Shift +klik en sleep om een object te kopieren en te verplaatsen ziet InDesign als een actie. Opnieuw transformeren Transform Again Ik heb fig. 1 de vierkant en cirkel geselecteerd klik en sleep met de Alt/Opt en Shifttoets  ingedrukt om…

Ik heb 3 vierkanten blokjes deze heb ik geselecteerd en met het Uitlijnen Align palet Venster > Object en layout > Uitlijnen heb ik de tussenruimte  gelijk gemaakt. Ik selecteer alle drie en klik met mijn  cursor op het rechter ankerpunt en sleep naar rechts. InDesign maakt van mijn vierkanten rechthoeken. De tussenruimte blijft gelijk. Klik en sleep met de Shifttoets ingedrukt en InDesign schaalt de blokjes. De tussenruimte blijft gelijk. Met de Spatiebalk ingedrukt blijven de objecten ongewijzigd en past InDesign de tussenruimte  gelijkmatig aan. Ook verticaal.

Het Uitsnedegereedschap in Photoshop CC heeft  meer en betere mogelijkheden dan in eerdere  versies. Selecteer het ‘Uitsnedegereedschap’. Je ziet nu een aantal opties in de controlepaneel bovenin je venster. Onder het eerste pulldown menu kun je o.a. Verhoudingen, de Breedte, Hoogte en resolutie van je afbeelding invullen. En staan er ook veel voorkomende voorinstellingen. Gebruik je vaak dezelfde instelling dan kun je bij ‘nieuwe voorinstelling voor uitsnijden’ je eigen instelling vastleggen.  Photoshop herinnert de laatst gebruikte instelling waneer je een document opent. Gebruik het knopje Wissen om de velden te legen. Rechttrekken: Klik op het icoontje Rechttrekken (een waterpasser) en trek een lijn. Photoshop zal automatisch…

Het is makkelijk om tekst per ongeluk niet-proportioneel te schalen in Illustrator. Bijvoorbeeld wanneer je een ankerpunt sleept en te vroeg de shifttoets los laat. Gelukkig is er een toetscombinatie om dit weer goed te zetten. In het voorbeeld hieronder is de tekst rechts verticaal verschaald.Selecteer de tekst met de zwarte pijl en toets Ctrl/Cmd+Shift+X en de tekst staat weer normaal.

Illustrator laat in het lagenpalet kleine thumbnails van de objecten op de laag zien. Zoals je ziet heeft de afbeelding hierboven 4 lagen. Laag 1 laat duidelijk het object zien, laag 2 wat minder maar je ziet wel een thumbnail van het object, in dit geval de tekst “opatel”. De thumbnails van laag 3 en 4 lijken leeg. Maar er bevindt zich wel degelijk een object op laag 4. Wanneer ik de overige lagen onzichtbaar maak zie ik het vierkant. Dat is niet duidelijk zichtbaar in de thumbnail. Hoe zie je of je laag in Illustrator leeg is of niet?…

In het Gereedschapspalet (Toolbox) van InDesign zijn er twee Rechthoek gereedschappen. Een is Rechthoekkader (Rectangle Frame Tool) met daarin een kruis en een Rechthoek (Rectangle Tool) zonder kruis. Er is echt een verschil tussen de twee gereedschappen. Teken je een rechthoek met het Rechthoekkader  (Rectangle Frame Tool) dan is deze altijd zonder vulling en zonder lijn. De Rechthoek (Rectangle Tool) heeft standaard geen vulling maar wel een zwarte lijn (in een nieuw document). Maar bij het Rechthoek gereedschap (Rectangle Tool) kan je de vul kleur en lijn kleur en dikte wel zelf instellen. Ga naar je Stalenpalet (Swatches panel) Kies een vul- lijnkleur en geef de lijn een…

1 2 3 4 42